دفتر مرکزی مشهد: چهارراه بیسیم،نبش جهاد 5

تلفن: ۳۸۵۱۹۵۸۵ -۰۵۱

دفتر فرودگاه مشهد: قسمت بار هوایی

تلفن: ۳۳۴۰۰۳۰۰ -۰۵۱

دفتر شهرک صنعتی توس: فاز یک، بعد از میدان اول

تلفن:  ۸۹۹۸۱۱۸ ۰۹۰۱

پشتیبانی ۲۴ ساعته: ۰۹۱۵۲۱۵۴۰۲۰

ایمیل : info@pkt.co.ir